คั่วกลิ้งเจ

คั่วกลิ้งเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 80001 […]

หมูอบซอสเจ

หมูอบซอสเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50113 […]

แฮมก้อนเจ

แฮมก้อนเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50041 4 […]

แหนมเจ

แหนมเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50073 480 […]

ไส้อั่วเจ

ไส้อั่วเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50067 3 […]

1 2 3 7