แฮมก้อนเจ

แฮมก้อนเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50041 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ทำยำแทนเนื้อปลาทูน่าหรือประกอบอาหารอื่นๆ