แหนมเจ

แหนมเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50073 480 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ลอกเปลือกใสออกก่อน ทอดรับประทาน เข้าไมโครเวฟ นำมาย่าง ยำ ฯลฯ