ไส้กรอกพริกเจ

ไส้กรอกพริกเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50038 900 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ลอกเปลือกใสออกก่อน นำไปทอดหรืออุ่น ยำ กริล ทำออเดิร์ฟ ผัดผัก ฯลฯ