คั่วกลิ้งเจ

คั่วกลิ้งเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
80001 85 กรัม โปรตีนถั่วเหลือง เก็บในอุณหภูมิห้อง
วิธีการปรุง : ฉีกซองรับประทานได้ทันที อุ่นด้วยไมโครเวฟ