แฮมพริกเจ (โบโลน่าพริกเจ)

แฮมพริกเจ(โบโลน่าพริกเจ)

แฮมพริกเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50050 350 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : สามารถนำไปบริโภคได้ทันที ควรอุ่นหรือทอดก่อนหรือนำไปประกอบอาหารอื่นๆเช่นแทนปลาทูน่า