ไส้อั่วเจ

ไส้อั่วเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50067 340 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ลอกเปลือกใสออกก่อน ทอดรับประทาน เข้าไมโครเวฟ นำมาย่าง ยำ ฯลฯ