หอยจ้อเจ

หอยจ้อเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50045 45 […]

ขนมจีบเจ

ขนมจีบเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 60038 40 […]

เกี๊ยวซ่าเจ

เกี๊ยวซ่าเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 20028 […]