หมูบะช่อปรุงรสเจ

หมูบะช่อปรุงรสเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50112 500 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง-18
วิธีการปรุง : คลุกกับเส้นโซบะ ทำหมูสับผัดกระเพรา ใส่ในแกงจืด ทำใส้เกี๊ยว ฯลฯ