หมูอบซอสเจ

หมูอบซอสเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50113 550 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง-18
วิธีการปรุง : อุ่นหรือทอดก่อนเสิรฟ์ ทำข้าวหมูอบ บะหมี่หมูอบ อื่นๆ