แฮมโยตาเจ (แฮมสติ๊ก)

แฮมโยตาเจ (แฮมสติ๊ก)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50049 1000 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
51049 500 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ควรอุ่น ทอดก่อนหรือนำไปประกอบอาหารอื่นๆเช่นทำแซนวิช