ไส้กรอกอีสานเจ

ไส้กรอกอีสานเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
52070 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
53070 220 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ลอกเปลือกใสออกก่อน นำไปทอดหรืออุ่น ยำไส้กรอกอีสาน  ออเดิร์ฟ