สะโพกไก่เจ

สะโพกไก่เจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50015 […]

ปีกไก่เจ

ปีกไก่เจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50012 20 […]

เนื้อเป็ดเจ

เนื้อเป็ดเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 20001 […]

นักเก็ตไก่เจ

นักเก็ตไก่เจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 5003 […]

1 2