หมูอบซอสเจ

หมูอบซอสเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50113 […]

หูหมูเจ

หูหมูเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 12023 100 […]

หมูหวานเจ

หมูหวานเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50074 4 […]

หมูหยองเจ

หมูหยองเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50023 4 […]

หมูสับเจ

หมูสับเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 20010 10 […]

หมูย่างเจ

หมูย่างเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50101 4 […]

หมูยอขาวเจ

หมูยอขาวเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 10015 […]

1 2 3