หอยนางรมเจ

หอยนางรมเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 10030 […]

ปลิงทะเลเจ

ปลิงทะเลเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 10032 […]

ปลิงเจ

ปลิงเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 12004 1000 […]

ปลาหมึกแดงเจ

ปลาหมึกแดงเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 1200 […]

ปลาหมึกขาวเจ

ปลาหมึกขาวเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 1200 […]

ปลาเส้นเจ

ปลาเส้นเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 12005 1 […]

ปลาสาหร่ายเจ

ปลาสาหร่ายเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 5002 […]

1 2 3