แฮมเจรมควัน

แฮมเจรมควัน รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 10040 […]

แฮมก้อนเจ

แฮมก้อนเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50041 4 […]

แหนมเจ

แหนมเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50073 480 […]

ไส้อั่วเจ

ไส้อั่วเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50067 3 […]

ไส้กรอกหมูเจ

ไส้กรอกหมูเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 5003 […]

คอกเทลเจ

คอลเทลเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50052 90 […]

กุนเชียงเจ

กุนเชียงเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 50079 […]

ไส้กรอกไก่เจ

ไส้กรอกไก่เจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 5003 […]

1 2