น้ำพริกปลาทูเจ

น้ำพริกปลาทูเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
80003 80 กรัม โปรตีนถั่วเหลือง เก็บในอุณหภูมิห้อง
วิธีการปรุง : ฉีกซองรับประทานได้ทันที อุ่นด้วยไมโครเวฟ