หมูย่างเจ

หมูย่างเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50101 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำหมูย่างเจเสียบไม้ ไปย่างให้ร้อนอีกครั้งหรืออุ่นไมโครเวฟจัดเสิร์ฟรับประทานได้เลยหรือหั่นทำยำหมูย่าง