เนื้อบดจากพืช

เนื้อบดจากพืช

เนื้อบดจากพืช

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50114 350 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง-18
วิธีการปรุง : เป็นสินค้าแปรรูป นำไปทำอาหารได้หลากหลาย