หมูสับเจ

หมูสับเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
20010 1000 กรัม สาลี แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปต้มพะโล้ ผัดหรือต้มกับผักกาดดองใส่ขิงนิดหน่อย