หัวหมูฟองเต้าหู้ (หัว)

หมูฟองเต้าหู้

หัวหมูฟองเต้าหู้ (หัว)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
30031 700 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : เอาไปนึ่ง สำหรับไหว้เจ้า