เอ็นหมูตุ๋นเจ

เอ็นหมูตุ๋นเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10018 450 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปประกอบอาหารเช่น ทำลาบน้ำตก ก๋วยเตี๋ยวเอ็นหมูตุ๋น ต้มพะโล้ ฯลฯ