หมูหยองเจ

หมูหยองเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50023 410 กรัม ถั่วเหลือง อุณหภูมิห้อง
51023 110 กรัม ถั่วเหลือง อุณหภูมิห้อง
วิธีการปรุง : รับประทานได้ทันที