หมูหวานเจ

หมูหวานเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50074 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : อุ่นแล้วรับประทานได้เลย