หมูยอขาวเจ

หมูยอขาวเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10015 800 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : สามารถนำไปปรุงได้ทันที หรือนำไปประกอบอาหารอื่นๆเช่น ยำหมูยอ  หมูยอผัดเผ็ด ฯลฯ