ไส้กรอกหมูเจ

ไส้กรอกหมูเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50030 900 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
51030 200 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ลอกเปลือกใสออกก่อน นำไปทอด อุ่นไมโครเวฟหรือประกอบอาหารอื่นๆเช่น ยำ ผัดผัก