กุนเชียงเจ

กุนเชียงเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50079 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ลอกเปลือกใสออกก่อน นำไปทอดหรืออุ่น ยำ ออเดิร์ฟ