ไส้กรอกไก่เจ

ไส้กรอกไก่เจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50031 900 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
51031 200 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ลอกเปลือกใสออกก่อน นำไปทอด อุ่นไมโครเวฟหรือประกอบอาหารอื่นๆเช่น ยำ ผัดผัก