คอกเทลเจ

คอลเทลเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50052 900 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ลอกเปลือกใสออกก่อน นำไปทอดรับประทาน ยำ กริล ทำออเดิร์ฟ ผัดกับผัก ฯลฯ