หมูสับเจ

หมูสับเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 20010 10 […]

หมูแดงเจ

หมูแดงเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 20002 10 […]

ไส้หมูเจ

ไส้หมูเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 20009 10 […]

แคปหมูเจ

แคปหมูเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 20012 10 […]

เกี๊ยวซ่าเจ

เกี๊ยวซ่าเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 20028 […]

เนื้อเป็ดเจ

เนื้อเป็ดเจ รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ 20001 […]