เนื้อเป็ดเจ

เนื้อเป็ดเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
20001 1000 กรัม สาลี แช่แข็ง
21001 250 กรัม สาลี แช่แข็ง
วิธีการปรุง :ไปทอดก่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น ข้าวหน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเป็ด เป็ดน้ำแดง ลาบเป็ด ฯลฯ