หมูแดงเจ

หมูแดงเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
20002 1000 กรัม สาลี แช่แข็ง
21002 250 กรัม สาลี แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ทำข้าวหมูแดง บะหมี่หมูแดง ผัดผัก ฯลฯ