แคปหมูเจ

แคปหมูเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
20012 1000 กรัม สาลี อุณหภูมิห้อง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน