ซาลาเปาเจ (ไส้หมูแดง/ไส้ผัก)

ซาลาเปาเจ (ไส้หมูแดง/ไส้ผัก)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
20014 300 กรัม สาลี แช่แข็ง
21014 300 กรัม สาลี แช่แข็ง
วิธีการปรุง : อุ่นแล้วรับประทานได้เลย