เนื้อไก่ปิ้งเจ

เนื้อไก่ปิ้งเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
20011 1000 กรัม สาลี แช่แข็ง
21011 250 กรัม สาลี แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอด รับประทาน ทำข้าวมันไก่เจ ผัดกับผัก ฯลฯ