เกี๊ยวซ่าเจ

เกี๊ยวซ่าเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
20028 300 กรัม สาลี แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน พร้อมน้ำจิ้มในกล่อง