หอยนางรมเจ

หอยนางรมเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10030 500 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทำออส่วน ยำหอยนางรม ชุปแป้งทอด ฯลฯ