ปูพันสาหร่ายเจ

ปูพันสาหร่ายเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50108 350 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : สามารถนำไปนึ่ง ทอดหรือเวฟ ทานเป็นอาหารว่างได้เลย