เป๋าฮื้อปรุงรสเจ (ดอกเห็ดหอม)

เป๋าฮื้อปรุงรสเจ (ดอกเห็ดหอม)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50035 500 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปย่าง ทอด ทำเป๋าฮื้อน้ำแดง ผัดกับผัก และอื่นๆ