ปลาอินทรีย์เจ

ปลาอินทรีย์เจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50043 200 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดแล้วราดซอสข้น นึ่งราดเปรี้ยวหวาน ฯลฯ