ปลิงทะเลเจ

ปลิงทะเลเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10032 500 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทำสุกี้ ทำต้มยำ ผัดกระเพรา หรือ ทำปลิงทะเลน้ำแดง