ปลิงเจ

ปลิงเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
12004 1000 กรัม หัวบุก แช่เย็น
12004 กป. / 2 กิโลกรัม หัวบุก อุณหภูมิห้อง
วิธีการปรุง : ลวกหรือล้างน้ำ สามารถนำมาปรุงอาหารได้ทันที เช่น ผัด ปลิงทะเลน้ำแดง