หอยลายปรุงรสเจ

หอยลายปรุงรสเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50019 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ผัดกระเพรา ผัดกับผัก ฯลฯ