ฟองเต้าหู้ห่อไส้ (ไข่ดาว)

ฟองเต้าหู้ห่อไส้(ไข่ดาว)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50059 160 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ทอดรับประทาน ใช้แทนไข่ เช่น ทำยำไข่ดาว