เบเกอร์ไก่กรอบเจ

เบเกอร์ไก่กรอบเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50111 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ทำแฮมเบอร์เกอร์ ลาบน้ำตก หรือยำ