เป็ดฟองเต้าหู้(ตัว)

เป็ดฟองเต้าหู้ (ตัว)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
30001 600 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : เอาไปนึ่ง สำหรับไหว้เจ้า  เป็ดตุ๋นยาจีน