นักเก็ตไก่เจ

นักเก็ตไก่เจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50036 350 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ทำสุกี้ ราดหน้า หรือประกอบอาหารอื่นๆ