เนื้อห่านอบชานอ้อยเจ

เนื้อห่านอบชานอ้อยเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50087 380 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปอุ่นหรือทอดรับประทาน หรือ ผัดผัก ใส่แชนวิช ผัดหมี่ซั่ว