ขนมจีบเจ

ขนมจีบเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
60038 400 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : อุ่นแล้วรับประทานได้เลย