เบเกอร์เจ

เบเกอร์เจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50021 500 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ทำแฮมเบอร์เกอร์ ลาบน้ำตก หรือยำ